Dây chuyền sản xuất sợi ES và Dây chuyền sản xuất thổi nóng chảy 400mm và Dây chuyền sản xuất thổi nóng chảy 1600mm và Máy làm mặt nạ N95 và Máy làm mặt nạ dùng một lần

1. N95 và Máy khẩu trang dùng một lần 2. 400mm Và 1600mm Dây chuyền sản xuất thổi tan chảy 3. Dây chuyền sản xuất sợi ES Dây chuyền sản xuất máy khẩu trang N95 Dây chuyền sản xuất thổi Read More …